GİZLİLİK POLİTİKASI

Türkiye web sitesi, www.stca.com.tr ("STCA realty & construction" veya "bu Site") kanalıyla bilgileri bize sağladığınız zaman, gizliliğinize saygı gösteririz. Ziyaretiniz sırasında sizinle ilgili hangi bilgileri topladığımızı ve bu bilgilerle ne yaptığımızı anlamanız önemlidir. Bu Site’ye ziyaretiniz bu Gizlilik Politikası’na ve bizim Kullanım Koşulları’mıza tabidir. Bu Gizlilik Politikası en son 16 Kasım 2012 tarihinde güncellenmiştir.

1- STCA, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. STCA, kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla 3.kişiler ile paylaşabilecektir.

2- STCA, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. STCA'nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.stca.com.tr sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, STCA'nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

3- STCA, kullanıcılara ve kullanıcıların www.stca.com.tr sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

STCA, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman www.stca.com.tr sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. STCA'nın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, www.stca.com.tr sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.