AR-GE

Türkiye’deki Ar-Ge faaliyetleri ulusal olarak Dış Ticaret Müsteşarlığının Ar-Ge yardımlarıyla, TÜBİTAK’ ın çeşitli Ar-Ge destekleriyle ve de KOSGEB’in işletmelerin belirli bir Üniversite, Yüksek Teknoloji Enstitüsü ya da Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Merkez veya Enstitülerinin imkanlarından yararlanarak teknoloji veya teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri teknoloji geliştirme bölgelerinin kurulması yoluyla desteklenmektedir.

Ayrıca Türkiye’nin AB Entegrasyonu aşamasında Avrupa’da Ar-Ge çalışmalarını destekleyen Çerçeve (FP6 çerçevesinde) yıllık 500 milyon Euro gibi bir katkısı bulunmaktadır. Pek çok sektöre uygulanabileceği gibi yapı sektörüne de uygulanabilecek olan nano teknolojiler, yeni malzemeler, üretim yöntemleri, aletler, araçlar ile ilgili çalışmaların teşvik edilmesinde ülkemizin FP6’dan temin edeceği faydanın maksimize edilmesi ile ilgili olarak geliştirilmesi gereken projeler konusunda Türkiye genelinde ve de yapı sektörü özelinde bir koordinasyonun eksikliği nedeniyle bu proje desteklerinden son derece düşük seviyede yararlanılmaktadır.

Türkiye’de inşaat sektörünün bir adım öne çıkmasında ve uluslararası pazarlardan alınan payın artırılabilmesi yolunda Ar-Ge çalışmaları son derece önemli bir yer tutmaktadır.

Hem Avrupa Birliğinde hem de pek çok gelişmiş ülkede yapı sektöründe Ar-Ge çalışmaları, toplumsal talepleri karşılamaya ve yaşam kalitesini yükseltmeye, doğal kaynakların sürdürülebilirliğini güvence altına almaya ve de bilim ve teknolojiyi ilerletecek temeli oluşturmaya yönelik misyona sahip çeşitli araştırma kurumları tarafından yürütülmektedir. Bu kurumlar, yaptıkları çalışmaların özel sektöre dönüşü sayesinde son derece kuvvetli ve yapı sektörünün yolunu çizen firmalar haline gelmişlerdir.

Örneğin Japonya’da BCJ (Building Center of Japan),

Matsushita Tokyo Araştırma Ensitüsü ve Japon Hafif Metaller Araştırma Enstitüsü,

Amerika’da bulunan Lawrence Berkley National Laboratory ve Building & Fire Research Laboratory,

İngiliz BRE (Building Research Establishment),

Fransa’da CSTB (Centre Scientifique du Techniques Bâtiments),

Almanya’da DIBt (Deutsches Institut Für Bautechnik),

İtalya’da ITC-CNR (Istituto per le Tecnologie della Costruzione) gibi kurum ve kuruluşların çalışma ve geliştirmelerini düzenli olarak takip ederek yapılarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve varolan talebe dair çıtayı daha yükseklere çıkarmayı planlamaktayız.

E-CORE (European Construction Research Network – Avrupa Yapı Araştırma Platformu) Avrupa’da yürütülen yapı araştırmalarını destekleyen ve de bunların genel aktiviteleriyle ve yenilikçi teknolojileriyle sanayinin ilişki kurulmasını koordine eden bir platformdur. Ayrıca standartlaşmayla ilgili birimleri yeni teknolojiler konusunda haberdar eden ve bilgilendiren bir özelliği vardır. Bu sayede hem araştırmacıların birbirinden haberdar olması hem de bu yeniliklere ihtiyaç duyan inşaat endüstrisinin en kısa zamanda bundan haberdar olup bilgilenmesi ve uygulaması sağlanmıştır.

UEATC (Union Europeaenne pour l’Agrément Tecniques dans la construction) (Avrupa’da Teknik Onaylar) konusunda oluşturulan birlik, yenilikçi ürünlere duyulan güveni artırabilmek amacıyla ulusal teknik onay vermekte olan ve yapı sektöründe çalışan pek çok araştırma kuruluşunun da bir araya gelmesini sağlamıştır. Bunun yanı sıra bu kurumun içinden Yapı Malzemeleri Direktifi’nin ihtiyaç duyduğu yenilikçi malzemelere ve sistemlere Avrupa Teknik Onayı verenler EOTA’ yı oluşturmuştur.

Ayrıca bizzat Yonetim Kurulu Başkanımız ve üyelerimiz ; 10 ülkede Artella markası ile çalışan ve ülkelerinin ileri gelen bir çok inşaat firmasının yenilik ve geliştirmelerine bizzat tanıklık etmiş ve bunda pay sahibi olmuştur. Bununla birlikte bir çok ülkeye yaptıkları ziyaretlerde inşaat ve yapı fuarlarına katılarak hem sektorel gelişmeleri takip etmiş , gerek enerji gerek sağlamlık ve kalite gibi bir çok alanda Ar-Ge çalışmalarını incelemiş ve kendi projelerinde kullanmak üzere çalışmalar yapmıştır.

STCA Arge